Author - admin

Conferința de închidere oficială a proiectului „PROFESORI INOVATORI – STUDENȚI ANTREPRENORI (PISA)”

În data de 08 iulie 2021, Universitatea POLITEHNICA din București, împreună cu Universitatea din Pitești, a organizat conferința de lansare a proiectului cu titlul „PROFESORI INOVATORI – STUDENTI ANTREPRENORI (PISA)”, cod SMIS 125202, proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman. Conferința a avut loc la sediul Universității POLITEHNICA București din Splaiul Independenței nr. 313, în Sala Senatului, Clădirea Rectorat. Obiectivul...

CERCETĂRI PRIVIND PROBLEMELE ȘI CONTRAMĂSURILE LEGATE DE DEZVOLTAREA CARIEREI ȘI ORIENTAREA ÎN CARIERĂ A STUDENȚILOR

IntroducereDezvoltarea carierei și educația pentru orientarea studenților în ocuparea forței de muncă reprezintă o practică educațională, desfășurată pentru a ajuta universitățile să dezvolte recunoașterea de sine, să înțeleagă în mod cuprinzător societatea, să aleagă în mod științific rolurile profesionale, să își îmbunătățească propriile abilități și să sporească competitivitatea socială. În ceea ce privește nevoile sociale actuale, studenții...

Grupul de prieteni – factor cu pondere în cre tere în orientarea în carierǎ a adolescentului

Grupul de prieteni face parte din ceea ce Mead numeşte „ceilalţi semnificanţi” ce participă activ în cadrul procesului de socializare al adolescentului.De-a lungul perioadei adolescenței interacțiunea cu grupul de prieteni funcționează mult mai des fără supervizarea părinților comparativ cu perioada copilăriei, când grupul funcționează acolo unde părinții sunt prezenți sau acolo unde are completa supraveghere şi cunoştință a părinților....

CERCETĂRI PRIVIND PROBLEMELE ȘI CONTRAMĂSURILE LEGATE DE DEZVOLTAREA CARIEREI ȘI ORIENTAREA ÎN CARIERĂ A STUDENȚILOR

Familia – factor de orientareDiversele cercetări în domeniul orientării, atestă faptul că şcoala are cea mai mare contribuție. Scot însă în evidență şi faptul că, deşi şcoala este pe primul loc în procesul orientării, totuşi influența familiei în procesul alegerii studiilor şi profesiunii, este cea mai mare. Pe aceeaşi linie se situează şi rezultatele unei cercetări întreprinse de curând. (...

ankara bayan masaj bursa bayan masöz istanbul masöz