Author - admin

Competențele și barierele antreprenoriale

Competențe antreprenorialeCompetențele antreprenoriale au multe aspecte și aplicații, iar termenii „abilități”, „expertiză”, „pricepere”, „cunoștințe”, „competitivitate” și „trăsături” sunt toate corelate, uneori fiind folosite în mod interschimbabil în literatură. Conceptul de competențe antreprenoriale încearcă să surprindă capacitatea unui antreprenor de a înceapă și a dezvolta o întreprindere și să identifice cu succes o varietate de resurse, precum și combinarea acestora....

Eficacitatea educației antreprenoriale

Deși există multe perspective pentru a măsura eficacitatea educației, modelul lui Kirkpatrick pentru evaluare eficacității educației a reprezentat referința principală pentru majoritatea studiilor, timp de peste trei decenii. Modelul lui Kirkpatrick împarte evaluarea educației în patru niveluri: reacție, învățare, comportament și rezultat. Primul nivel este reacția, care se concentrează asupra impresiilor și satisfacției participanților asupra procesului și caracteristicilor educației,...

Work- life Balance

Echilibrul muncă – viaţă personală – educaţie pentru tinerii studenţi constituie  astfel, pe lângă o problemă individuală, şi o problemă socială, rezolvarea ei depinzând nu doar de indivizi, ci şi de insitituţiile de învăţământ şi de angajatori. În acest context, obiectivul general al studiului a fost acela de a identifica opiniile studenţilor şi ale angajatorilor cu privire la echilibrul...

Viitor angajat sau viitor antreprenor

Se presupune că școala este – generic spus – acea perioadă din viaţa unui tânăr în care (aşa cum atât de clişeistic se spune) se pregăteşte pentru viaţă. În timp ce profesorii sunt acei oameni care interacţionează cu studenții în acest context al şcolii pentru a realiza pregătirea pentru viaţă. Ne învață școala să fim niște mici roboței care...