Calendar

CALENDARUL PROCESULUI DE INSCRIERE SI SELECTIE A CANDIDATILOR

pentru GRUPUL ȚINTĂ (GT)- STUDENȚI în cadrul proiectului:

Profesori Inovatori – Studenți Antreprenori! (PISA), Cod MySMIS: 125202 (Nr. contract 51672/09.07.2019)

 

Documente utile

Anexa 3a – Fisa aplicantului student

Data/Perioada

Activitatea

Alte informații

02.09.2019a)    Publicarea pe pagina web a Universității POLITEHNICA din București (UPB) și a facultăților din UPB a anunțului și calendarului de înscriere și selecție a candidaților din grupul țintă STUDENȚI;

 

b)   Publicarea pe pagina web a Universității din Pitești (UPIT) și a facultăților din UPIT a anunțului și calendarului de înscriere și selecție a candidaților din grupul țintă STUDENȚI.

Publicul țintă va regăsi pe site documente și informații legate de modalitatea de înscriere a candidaților; documentele necesare pentru înscriere; criteriile de evaluare și eligibilitate a candidaților.

02.09.2019-

01.10.2019

a) Derulare sesiune de informare

și mobilizare;

b)   Depunere   fișă/solicitare   de

preînscriere/interes.

Studenții interesați din UPB/UPIT vor trimite pe e-mail o solicitare de preînscriere/interes la una dintre urmatoarele adrese de email:

UPB:

iuliana.prodea@upb.ro;  tiberiu_danciu@yahoo.com;  raluca.pelin@yahoo.com;  ilie.filip@yahoo.com;

catalina.petrescu@upb.ro  emma.popa@ymail.com;

 dan.micu@upb.ro;  constantin.dragoi@upb.ro;  mihaela.mateescu@upb.ro

UPIT:

lorredana@yahoo.com  tudor_lori@yahoo.com

gabriela.plaiasu@upit.ro

mihai.oproescu@upit.ro

02.10.2019-

08.10.2019

Înscriere candidațiDepunerea      dosarelor      de      înscriere      a

candidaților la sediul următoarelor facultăți:

UPB:

Facultatea de Transporturi;

Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică; Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor;

Facultatea de Inginerie Medicală;

Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice;

Facultatea de Energetică;

Facultatea de Inginerie Electrică.

09.10.2019-

11.10.2019

Evaluarea,         ierarhizarea         și selectarea candidațilorEvaluarea și ierarhizarea  dosarelor candidaților pentru GT-STUDENȚI. Publicarea rezultatelor preliminare cu candidații admiși în proiect;

Depunerea eventualelor contestații; Soluționarea contestațiilor depuse;

Publicarea listelor finale cu candidații admiși în GT-STUDENȚI al proiectului;

Înregistrarea GT-STUDENȚI în proiectul PISA.