CERCETĂRI PRIVIND PROBLEMELE ȘI CONTRAMĂSURILE LEGATE DE DEZVOLTAREA CARIEREI ȘI ORIENTAREA ÎN CARIERĂ A STUDENȚILOR

CERCETĂRI PRIVIND PROBLEMELE ȘI CONTRAMĂSURILE LEGATE DE DEZVOLTAREA CARIEREI ȘI ORIENTAREA ÎN CARIERĂ A STUDENȚILOR

  1. Introducere

Dezvoltarea carierei și educația pentru orientarea studenților în ocuparea forței de muncă reprezintă o practică educațională, desfășurată pentru a ajuta universitățile să dezvolte recunoașterea de sine, să înțeleagă în mod cuprinzător societatea, să aleagă în mod științific rolurile profesionale, să își îmbunătățească propriile abilități și să sporească competitivitatea socială. În ceea ce privește nevoile sociale actuale, studenții contemporani au nevoie nu numai de cunoștințe și abilități profesionale, ci și de o personalitate solidă și de o înaltă calitate ideologică. Educația ideologică și politică joacă un rol important și are o influență pozitivă în sprijinirea dezvoltării carierei și orientării în angajarea studenților. Este de la sine de înțeles că prin educația ideologică și politică se modelează gândirea studenților, astfel încât să îi ajute să realizeze mai bine planificarea dezvoltării carierei și să ocupe cu ușurință locurile de muncă disponibile.

  1. Analiza problemelor legate de dezvoltarea carierei studenților și de orientare pentru ocuparea forței de muncă

2.1 Dezechilibrul dintre oferta și cererea de cursuri de orientare în carieră

Satisfacția studenților cu privire la cursurile de angajare este scăzută, majoritatea dintre aceștia considerând că o mare parte dintre cursurile de orientare în carieră sunt plictisitoare și mai puțin utile pentru angajare. În cadrul universităților, concentrarea cursurilor de orientare în ocuparea forței de muncă se limitează, în cea mai mare parte, la rezolvarea problemelor specifice, întâmpinate la angajarea studenților, dar neglijează ajutorul oferit studenților pentru a-și construi o viziune corectă asupra angajării, alegerii carierei și conceptului de dezvoltare. În prezent, cursurile de orientare în carieră și cursurile de dezvoltare a carierei sunt separate unele de altele. Cele mai multe cursuri de dezvoltare a carierei sunt stabilite ca fiind cursuri elective, care nu reușesc să combine dezvoltarea carierei și orientarea în carieră într-un mod organic și este dificil a se oferi un sprijin complet rolului complementar al celor două.

2.2 „Fragmentarea” comunicării informațiilor privind ocuparea forței de muncă.

Platforma de servicii cuprinzătoare de orientare în ocuparea forței de muncă trebuie integrată și optimizată. În China, procesarea statistică și predicția tendințelor de comunicare a informațiilor, privind ocuparea forței de muncă de către studenți, sunt relativ inexistente. Numărul colectării informațiilor privind recrutarea este insuficient, iar forma de comunicare este unică. În prezent, studenții înțeleg, în principal, politica de ocupare a forței de muncă și informațiile de recrutare, prin intermediul rețelei universitare de informații despre ocuparea forței de muncă, informațiile transmise de către profesori, rude, prieteni și mass-media. Canalele de obținere a informațiilor sunt relativ ramificate, ceea ce consumă multă forță de muncă și resurse materiale.

2.3 Lipsa personalului de orientare în carieră

Majoritatea echipelor de dezvoltare profesională și orientare a ocupării forței de muncă de către studenți sunt formate din tineri profesori care tocmai s-au angajat în universități și sunt preocupați de activitățile studenților. Aceștia au mai puțină experiență în educație ideologică și politică și duc lipsă de experiență în inovație, antreprenoriat și îndrumări practice pentru ocuparea forței de muncă. Pe de o parte, cursurile existente pentru dezvoltarea carierei și orientarea în ocuparea forței de muncă pentru studenți sunt stabilite în principal la nivel de cunoștințe teoretice, iar profesorii oferă mai multe îndrumări teoretice decât îndrumări practice atunci când predau studenților. Cu toate acestea, în procesul propriu-zis de angajare și selecție a postului, predarea teoretică nu poate rezolva problemele restante, în procesul de selecție a postului și angajarea absolvenților de facultate. Pe de altă parte, dezvoltarea carierei existente și orientarea în ocuparea forței de muncă pentru studenții se concentrează pe diverse instrumente și mijloace, precum și pe procesul de consultare profesională, pentru a oferi servicii de consultanță și orientare. Există mai multe servicii de orientare profesională și de ocupare a forței de muncă, dar nu suficientă legătură cu educația ideologică și politică.

2.4 Evaluarea Necomprensivă a Calității Ocupării Forței de Muncă

și Sistemul de Evaluare

În prezent, evaluarea calității ocupării forței de muncă în universități este încă concentrată pe nivelul de indicatorii statici de evaluare, cum ar fi rata de ocupare a posturilor, satisfacția angajării și salariului, ignorând evaluarea dezvoltării carierei ulterioare a studenților, care este indicatorul de evaluare a nivelului dinamic, și anume post-evaluarea calității ocupării forței de muncă. Acest tip de evaluare, bazată doar pe indicatorii statici, nu este suficient de cuprinzător și ignoră rolul important al educației pentru dezvoltarea vocațională pentru dezvoltarea ulterioară a studenților.

  1. Construcția Sistemului Serviciului de Dezvoltare a Carierei

și de Orientare Profesională a Studenților Sistem

3.1 Înființarea unui sistem curricular care să combine dezvoltarea carierei și orientarea în carieră pentru studenți

  1. Consolidarea educației în carieră, prin intermediul căreia studenții pot conștientiza importanța ocupării forței de muncă și dezvoltarea carierei, precum și relația și funcția care se promovează reciproc între ele; combinarea dezvoltării carierei și orientării în carieră, în mod organic, pe tot parcursul procesului de formare a studenților. 2. La predarea în clasă, ar trebui să combinăm caracteristicile diferiților ani de studiu și specializări, pentru a efectua în mod stratificat, etapizat și personalizat consilierea ocupării forței de muncă, pentru a ajuta studenții să-și stabilească o perspectivă corectă asupra alegerii carierei și ocupării forței de muncă și, prin reforma modului de predare, extind diversitatea metodelor de predare și mobilizează interesul majorității studenților pentru a învăța. 3. Invitarea managerilor de resurse umane ale angajatorilor, absolvenților care au aplicat cu succes pentru locurile de muncă și absolvenților care au realizat o carieră remarcabilă sau o dezvoltare a carierei, în scopul de a explica criteriile reale pentru selectarea și angajarea persoanelor, conferă o experiență de succes în aplicarea pentru locurile de muncă disponibile, și să învețe studenții procesul de dezvoltare a carierei. Prin interacțiune cordială, elevii își pot îmbunătăți efectul de învățare, cunoștințele pentru angajare, abilitățile de căutare a locurilor de muncă și capacitatea de dezvoltare a carierei independente, astfel încât să își îmbunătățească în mod eficient competitivitatea în ocuparea forței de muncă.

3.2 Înființarea unui Serviciu de Informare a Ocupării Forței de Muncă cuprinzător, extrem de integrat

  1. În funcție de cererea și oferta, atât a absolvenților, cât și a angajatorilor, pot fi realizate potriviri inteligente ale ofertei și cererii de posturi, iar informațiile de recrutare pot fi transmise cu precizie către studenții calificați, care au nevoie de acestea, astfel încât să-și îmbunătățească eficiența de căutare a locurilor de muncă. 2. Este necesară îmbunătățirea funcțiilor rețelei de informații privind ocuparea forței de muncă existente, forumul campusului și alte platforme media noi, dezvoltarea unei aplicații mobile de sprijin și construirea unei platforme de servicii multicanal, care să cuprindă informații despre ocuparea forței de muncă. 3. Identificarea completă a resurselor absolvenților, prin intermediul platformei de servicii de informare a ocupării forței de muncă, invitarea absolvenților de a utiliza platforma, încurajarea feedback-ului oferit de absolvenți și oferirea unor informații mai adecvate despre recrutare pentru situațiile reale ale studenților, astfel încât să îmbunătățească rata de succes în căutarea locurilor de muncă pentru studenți. 4. Absolvenții remarcabili sunt invitați să-și împărtășească experiența de succes în angajare sau înființarea unei „micro-clase” pentru dezvoltarea carierei și orientarea în carieră, pentru a veni în sprijinul studenților care vor să înțeleagă mai clar viitoarele industrii și cariere. 5.Utilizarea platformei pentru a efectua investigații dinamice, statistici științifice și analiza datelor de ocuparea a forței de muncă, pe baza unei platforme de servicii de informații cuprinzătoare, și stabilirea și îmbunătățirea statisticile privind ocuparea forței de muncă și mecanismul de feedback al universităților, la cererea industriei. De asemenea, este importantă rata, calitatea și satisfacția ocupării locului de muncă și multe alte forme de feedback, prin nivelul de angajare care răspunde la efectul de admitere și formare în universitate. În acest fel, legătura organică și interacțiunea științifică a înscrierii, instruirii și angajării studenților poate fi realizată. De asemenea, angajarea și dezvoltarea carierei studenților pot fi promovate în mod sistematic.

3.3 Înființarea unui sistem distins de orientare profesională

  1. Realizarea sistemului presupune respectarea cerințelor naționale și industriale de dezvoltare. De asemenea, se are în vedere procesul de instruire a studenților și nevoilor acestora de a realiza un internship, practică profesională, formare specială, apelarea la consultanță pentru angajare, consiliere personalizată și alte servicii complete de angajare. 2. În funcție de situația ocupării forței de muncă, cererea de angajare de pe piață și schimbările în caracteristicile studenților, necesită ajustarea în timp util a orientării către angajare, actualizarea conținutului muncii, inovarea metodelor și îmbunătățirea efectului de ocupare a forței de muncă. 3. Ajutarea studenților de a înțelege situația ocupării forței de muncă, cele mai recente politici și ghiduri, tendința de dezvoltare a industriei, cererea pieței pentru talente, întreprinderea standardele de ocupare a forței de muncă și alte informații relevante. Astfel, interpretarea și analiza acestora informații vor ajuta studenții la o înțelegere mai cuprinzătoare și mai corectă a situației ocupării forței de muncă, din companiile macro și micro. Prin urmare, ocuparea forței de muncă și dezvoltarea viitoarei cariere are o prognoză relativ științifică și rezonabilă. 4. Conform nevoilor personalizate ale studenților, combinate cu sistemul de evaluare a carierei profesionale, consultarea personalizată și îndrumarea pot fi efectuate pentru a ajuta studenții, într-un mod corect, să înțeleagă capacitatea lor de lucru, valorile, avantajele și dezavantajele, astfel încât să formuleze mai concret planul de dezvoltare a carierei și planul de angajare, adecvate dezvoltării individuale.

3.4 Îmbunătățirea Mecanismului de Garantare a Personalului pentru Dezvoltarea Carierei Studenților și Orientarea în Ocupare Forței de Muncă

  1. Înființarea Studioului de Dezvoltare a Carierei și de Orientare pentru Ocuparea Forței de Muncă și formularea politicilor și sistemelor corespunzătoare pentru a asigura funcționarea normală a studioului, inclusiv facilități, locații de întâlnire, sprijin financiar etc. 2. Stabilirea calității profesionale și nivelului de experți al echipei profesionale de orientare a ocupării forței de muncă. Membrii echipei ar trebui să aibă experiență profesională în domeniul resurselor umane, psihologiei, managementului, educației și alte domenii conexe, o bună abilitate de predare și experiență în consilierea în carieră. 3. Sprijinul studioului și echipei de profesioniști, pentru a efectua o consiliere profesională și sistematică, îndrumarea pentru dezvoltarea carierei și angajarea studenților. 4. Acordarea atenției asupra formării capacității profesionale a echipei de talente, prin dezvoltarea structurii industriale și a potrivirii talentelor, cererii de resurse umane și decalaj, productivității sociale, creșterea totală a producției, venitul social și alți indicatori de evaluare. Sistemul de evaluare a calității post-angajare oferă o referință direcțională pentru proiectarea la un nivel superior a planului de dezvoltare din învățământului universitar, o referință realistă pentru cultivarea talentelor, reforma predării, o nouă direcție de dezvoltare și concentrare pentru procesul de angajare, adică pentru a construi un sistem cuprinzător de servicii de educație, care integrează educația pentru dezvoltarea carierei și îndrumarea pentru ocuparea forței de muncă.
  1. Concluzii

Această lucrare analizează situația actuală și problemele existente ale dezvoltării carierei și orientării pentru ocuparea forței de muncă pentru studenții din China. Lucrarea propune contramăsurile corespunzătoare pentru îmbunătățirea nivelului științific și eficacității dezvoltării carierei și orientării privind angajarea studenților. În plus, universitățile ar trebui să stabilească o evaluare dinamică și un mecanism de evaluare, pentru a urmări și evalua continuu efectul orientării în ocuparea forței de muncă, să stabilească standarde de evaluare rezonabile și un sistem de evaluare și oferirea de feedback în timp util – rezultatele evaluării către departamentele relevante. Astfel, acest lucru ar putea să ajusteze și să îmbunătățească la timp lucrările relevante și să promoveze dezvoltarea carierei și angajarea studenților.

Share this post


ankara bayan masaj bursa bayan masöz istanbul masöz