Conferința de închidere oficială a proiectului „PROFESORI INOVATORI – STUDENȚI ANTREPRENORI (PISA)”

Conferința de închidere oficială a proiectului „PROFESORI INOVATORI – STUDENȚI ANTREPRENORI (PISA)”

În data de 08 iulie 2021, Universitatea POLITEHNICA din București, împreună cu Universitatea din Pitești, a organizat conferința de lansare a proiectului cu titlul „PROFESORI INOVATORI – STUDENTI ANTREPRENORI (PISA)”, cod SMIS 125202, proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman. Conferința a avut loc la sediul Universității POLITEHNICA București din Splaiul Independenței nr. 313, în Sala Senatului, Clădirea Rectorat.

 Obiectivul general al proiectului care s-a derulat în perioada iulie 2019 – iulie 2021 a fost reprezentat de creșterea accesului și participării la educația universitară și atractivității ofertelor educaționale la nivelul universităților partenere, prin furnizarea de programe antreprenoriale, remediale, servicii de consiliere și orientare profesională și acordarea de burse pentru 420 de studenți din medii dezavantajate, prin îmbunătățirea competențelor profesionale pentru 75 de cadre didactice, prin dezvoltarea a 3 oferte educaționale inovatoare și corelate cu piața muncii, precum și prin activități de conștientizare pentru 50 de elevi din medii defavorizate.

La conferința care s-a desfășurat on-line, prin intermediul platformei electronice Microsoft Teams începând cu ora 16.00, au fost invitați atât reprezentanți ai instituțiilor implicate în proiect, persoane care au constituit grupul țintă al proiectului și au beneficiat de oportunitățile oferite prin proiect, precum și reprezentanți ai mediului de afaceri. Printre cei care au luat cuvântul s-au numărat Președintele Senatului al Universității Politehnica din București – dl. Tudor Prisecaru,  Directorul Direcției Cercetare, Inovare și Fonduri Europene – dna. Dana Gheorghe, domnul decan Claudiu Langa– reprezentant din partea Partenerului – Universitatea din Pitești, domana Laura Șerbanecu –  manager proiect. De asemenea, coordonatorii fiecărei activități din cadrul proiectului au prezentat rezultatele atinse raportat la Cererea de Finanțare și la indicatorii asumați.

La eveniment au participat peste 200 de persoane formate din studenți, cadre didactice, formatori și persoane din mediul economic. Pornind de la prezentarea proiectului și a rezultatelor atinse, evenimentul a oferit prilejul unei dezbateri reale și deschise privind percepția asupra programelor antreprenoriale, remediale, serviciilor de consiliere și orientare profesională prin îmbunătățirea competențelor profesionale pentru cadrele didactice, prin dezvoltarea de oferte educaționale inovatoare și corelate cu piața muncii, precum și prin activități de conștientizare pentru elevii din medii defavorizate.

            Pentru mai multe informaţii privind conferința de închidere a proiectului cu titlul „PROFESORI INOVATORI – STUDENTI ANTREPRENORI (PISA)”, cod SMIS 125202 și pentru informații referitoare la proiectul „PROFESORI INOVATORI – STUDENȚI ANTREPRENORI! (PISA)”, puteţi contacta echipa proiectului la:

 

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

Str. Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Bucureşti

Tel: 021.402.93.87

e-mail: pisa@upb.ro

www.pisa.upb.ro

Share this post