Continut dosar GT

Documente necesare pentru ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR pentru GRUPUL ȚINTĂ (GT)- STUDENȚI în cadrul proiectului

Profesori Inovatori – Studenți Antreprenori! (PISA), Cod MySMIS: 125202, Nr. contract 51672/09.07.2019

 

Pentru înscrierea în procesul de selecție, candidații STUDENȚI vor depune un dosar care va conține următoarele documente:

  • Fișa aplicatului  (se  va  putea  descărca  de  pe  website-ul  proiectului  pisa.upb.ro  și  se  va completa la sediul facultăților, când candidatul depune dosarul);
  • Copie a Cărții de Identitate (CI);
  • Copie certificat de naștere;
  • Adeverință de student al UPB / UPIT – în original;
  • Declarație de consimțământ privind utilizarea datelor cu caracter personal (se va completa de către candidați la sediul facultăților, când aceștia depun dosarul);
  • Declarație pe proprie răspundere de neparticipare la programe de îmbunătățirea competențelor antreprenoriale sau de neparticipare în proiecte POCU ca GT (se va completa de către candidați la sediul facultăților, când aceștia depun dosarul);
  • Document din care să reiasă încadrarea într-o categorie de grup vulnerabil (etnie romă, CES ) – în original.

Dosarul   astfel   completat   se   depune   până   la   data   limită   de   înscriere,   la   sediile   afișate   pe website-ul proiectului www.pisa.upb.ro  și la facultățile partenere.