Criterii de eligibilitate

Criterii de eligibilitate a candidaților pentru GRUPUL ȚINTĂ (GT)- STUDENȚI în cadrul proiectului

Profesori Inovatori – Studenți Antreprenori! (PISA), Cod MySMIS: 125202 (Nr. contract 51672/09.07.2019)

 

Pentru a fi eligibili, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  • în special cei dezavantajati și care provin din grupuri vulnerabile, cu accent pe cei din mediul rural, care îndeplinesc cumulativ urmatoarele conditii
    • să aibă domiciliul/reședința în una dintre regiunile mai puțin dezvoltate ale României: Nord- Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud- Est și Sud- Muntenia;
    • să fie studenți în anii II și III (prioritate având cei din anul III la facultățile cu programe de studii de 4 ani), în cadrul ciclului de învățământ de licență, la una dintre facultățile din UPB – sau la una dintre facultățile din UPIT;
    • să nu fi beneficiat de finanțare din alte proiecte cofinanțate din Fondul Social European;
  • să facă parte din alte categorii vulnerabile (de care beneficiază de burse sociale);
ankara bayan masaj bursa bayan masöz istanbul masöz