Cursuri disponibile

Modulul 2 face referire la utilizarea resurselor online in demersul didactic

Buna dimineata, dragi colegi!

In vederea finalizării etapei de evaluare a programului de formare PISA, am prelungit termenul de predare a celor 3 teme corespunzătoare Modulului 4. Astfel, pentru aceia dintre dumneavoastra care nu au incărcat pana acum temele, vă rog frumos să încercaţi să încheiaţi acest demers pana la data de 30 martie 2020.


Vă doresc succes!

Elena-Nicoleta Mircea, formator

Politica socială definește setul de politici publice ce urmăresc realizarea protecției sociale și a bunăstării. Ca disciplină academică, politica socială este o arie multidisciplinară, ce folosește concepte și metode din economie, știința politică, sociologie, asistență socială, psihologie, management, filozofie și drept. Politica socială studiază fenomene ce transcend acțiunile și politicile guvernamentale: dincolo de serviciile sociale politica socială studiază o gamă largă de fenomene sociale și economice legate de bunăstarea la nivel individual, familial sau la nivelul colectivității.

Ariile de interes în studiul politicii sociale cuprind:

·       practici administrative și politici în domeniul serviciilor sociale, incluzând servicii medicale, asigurări sociale, educație, angajare și formare profesională, servicii comunitare, locuire;

·       probleme sociale, incluzând criminalitate, handicap, șomaj, sănătate mintală, bătrânețe;

·       discriminare și dezavantaje: rasă, etnie, gen, sărăcie și inegalitate economică.

 OBIECTIVE GENERALE: Asimilarea de către studenţi a cunoştinţelor necesare pentru a înţelege rolul politicilor sociale şi funcţiile programelor sociale în distribuirea şi redistribuirea bunăstării (cadrul teoretic de analiză), cu accent pe mărirea capacităţii studenţilor de a înţelege cadrul macro de analiză al politicilor sociale şi cadrul mezo-micro de dezvoltare a programelor sociale/ sectoriale.