Evaluarea candidatilor

Evaluarea candidaților pentru GRUPUL ȚINTĂ (GT)- STUDENȚI în cadrul proiectului

Profesori Inovatori – Studenți Antreprenori! (PISA), Cod MySMIS: 125202 (Nr. contract 51672/09.07.2019)

În procesul de selecție a candidaților STUDENȚI, se va ține cont de ordinea solicitării de înscriere (principiul „primul venit-primul servit”, cu respectarea criteriilor de eligibilitate), data depunerii dosarului de înscriere, performanțele școlare (media ultimului an de studiu), dar, în același timp, vor avea prioritate persoanele aparținând grupurilor vulnerabile.

În cazul în care există egalitate în evaluarea dosarelor, la limita înscrierii (ultimele poziții, în ordinea

înscrierii), departajarea se va face pe baza mediei din ultimul an de studiu.

În procesul de recrutare și selecție a grupului țintă se promovează principiile privind egalitatea de șanse, nediscriminarea și incluziunea socială, fără a se face nicio deosebire, excludere, restricție sau preferință.

 Notă:  Alte categorii de grupuri vulnerabile: 

 • Persoane de etnie romă
 • Persoane cu dizabilități
 • Tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului
 • Familii monoparentale
 • Persoane care au părăsit timpuriu școala
 • Persoane anterior aflate în detenție
 • Delincvenți juvenili
 • Persoane dependente de droguri
 • Persoane dependente de alcool
 • Persoane fără adăpost
 • Victime ale violenței în familie
 • Persoane afectate de boli care le influenţează viața profesională și socială (HIV/SIDA, cancer etc.)
 • Imigranți
 • Refugiați
 • Persoane care solicită azil
 • Persoane care trăiesc din venitul minim garantat
 • Persoane care locuiesc în comunități izolate
 • Victime ale traficului de persoane
 • Persoane afectate de boli ocupaționale
 • Altele (de specificat)