Obiective

Obiectivul general al proiectului

Creșterea accesului și participării la educația universitară și atractivității ofertelor educaționale la nivelul universităților partenere, prin furnizarea de programe antreprenoriale, remediale, servicii de consiliere și orientare profesională și acordarea de burse pentru 420 de studenți din medii dezavantajate, prin îmbunătățirea competențelor profesionale pentru 75 de cadre didactice, prin dezvoltarea a 3 oferte educaționale inovatoare și corelate cu piața muncii, precum și prin activități de conștientizare pentru 50 de elevi din medii defavorizate.

  

Obiectivele specifice ale proiectului

OS.1 Creșterea accesului și participării la învățământul terțiar universitar a 420 de studenți și 50 elevi de liceu proveniți din grupuri vulnerabile și din medii dezavantajate și îmbunătățirea competențelor profesionale a 75 de cadre didactice, prin atragerea și menținerea în programe de formare de calitate, inclusiv prin  dezvoltarea și utilizarea unei platforme educaționale.

OS.2 Diversificarea ofertei educaționale din învățământul terțiar universitar, prin dezvoltarea și validarea a 3 programe complementare, cu conținut inovator, corelate cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice cu potențial competitiv, indentificate prin SNC și SNCDI, în vederea îmbunătățirii calității ofertei educaționale a universităților partenere.

OS.3 Îmbunătățirea competențelor profesionale pentru 75 de cadre didactice din învățământul superior, angajați ai Universității din Pitești, prin dezvoltarea și furnizarea unui program de perfecționare cu scopul de a utiliza conținutul educațional inovator și resursele de învățare moderne și flexibile, în vederea creșterii atractivității ofertei educaționale, care va contribui la reducerea ratei de abandon a studiilor de învățământ terțiar universitar.

OS.4 Dezvoltarea și furnizarea de programe antreprenoriale pentru 420 de studenți vulnerabili, corelate cu nevoile concrete derivate din relația cu agenții economici și cu nevoile de învățare ale studenților din grupul țintă.

OS.5 Creșterea participării la programe educaționale la nivel universitar pentru 420 de studenți care fac parte din categoriile vulnerabile, prin implementarea unor măsuri remediale, de consiliere și orientare profesională și de sprijin financiar și creșterea ratei de tranziție către sistemul universitar pentru 50 de elevi de liceu prin implicarea acestora în activități de conștientizare și vizite la universități.